Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da Yapılan Değişiklikler

23.10.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla yürürlüğe giren 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da (“Kanun”) birtakım önemli düzenlemeler yapılmış; 07.07.2022 tarihli ve 31889 sayılı Resmi Gazete’de ise yapılan bu kapsamlı düzenlemelere ilişkin olarak Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Değişiklik Kanunu”) yürürlüğe girmiştir. Değişiklik Kanunu, özellikle sektördeki büyük oyuncular için ciddi finansal [...]

2022-10-14T11:31:40+03:00Genel|

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne Getirilen Değişiklikler

27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanması ile yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde (“Yönetmelik”) 23.08.2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile tüketicinin cayma hakkına; satıcı, sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların yükümlülüklerine ilişkin birtakım düzenlemeler ve değişiklikler yapılmıştır. Bu yazımızda Yönetmelik’te yapılan bu önemli değişiklikleri mercek altına aldık. “Aracı [...]

2022-09-20T12:49:36+03:00Blog, Genel|

Borçlunun alacaklılarından mal kaçırma amacıyla akrabalarına yaptığı devirler, geçerli sayılacak: 26.01.2022 tarihli Anayasa Mahkemesi Karar İncelemesi

  İcra ve İflas Kanunu (“İİK”), borçlunun haciz ya da iflasından önce yaptığı ve aslında geçerli olan bazı kazandırmaların geçersiz ya da "iyiniyet kurallarına aykırılık" nedeniyle iptal edilmesine olanak sağlayan ve tasarrufun iptali adı ile andığımız davalar açma imkanı sağlamaktadır. Bu davadaki amaç, borçlunun alacaklısından mal kaçırmak amacıyla devrettiği mallara dair yapılan devir işlemlerini geçersiz [...]

2022-04-18T13:47:46+03:00Blog, Genel|
Go to Top