PERİHAN SELÇUK MAHMATLI

Danışman Avukat

  • Şirketler Hukuku
  • Enerji Hukuku
  • Sermaye Piyasası Hukuku
  • Rekabet Hukuku
  • İş Hukuku

Eğitim

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2012)
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, LL.M. (2015)
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Doktora Programı (2015- )

Üyelik

İstanbul Barosu

Yabancı Dil

İngilizce

Biyografi

Perihan SELÇUK MAHMATLI, halka açık şirketler başta olmak üzere şirketlerin genel kurul ve yönetim kurulu işlemlerinde engin bir tecrübeye sahip olup; yüksek lisans tezini “Pay Sahiplerinin Genel Kurulda Temsili” üzerine yazmıştır. Aynı zamanda Perihan SELÇUK MAHMATLI Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisanslarına sahiptir. Kendisi özellikle payları borsada işlem gören şirketlerin Sermaye Piyasası mevzuatından doğan yükümlülüklerini yerine getirilmesinde, enerji yatırımlarına ilişkin tedarikçilerle yapılan sözleşmelerin hazırlanması ve uygulanmasında tecrübe sahibidir. Ayrıca yabancı sermayeli şirketlerin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak bildirim ve başvuruların yürütülmesinde (Rekabet Kurumu, BDDK, Borsa İstanbul, Bakanlıklar vb.) uzmandır.

Perihan SELÇUK MAHMATLI, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Ticaret Hukuku kürsüsünde doktora öğrenimi görmekte olup; 2017 yılı Aralık ayında doktora yeterlilik sınavını başarı ile tamamlamıştır. Tez çalışmaları için 6 ay süreyle Almanya’nın Hamburg şehrindeki Max Planck Araştırma Enstitüsü’nde bulunmuş ve halen “Limited Ortaklıklarda Çıkma ve Çıkmaya Katılma” konulu doktora tezini yazmaktadır.