About admin

Bu Üye henüz herhangi bir bilgi doldurmadı.
So far admin has created 4 blog entries.

İcra İflas Kanunu’nda Önemli Değişiklikler

I. Giriş 31675 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İcra İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“7343 sayılı Kanun”) ile 9 Haziran 1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda (“İİK”) esaslı değişiklikler gerçekleştirildi. Özellikle haczedilen malların paraya çevrilmesi sürecinde eski düzenlemeye nazaran köklü değişiklikler getirildi. II. Getirilen Değişiklikler Kanun ile İİK’da yapılan [...]

2021-12-23T15:37:29+03:00Blog|

İşverenin Yeni Yükümlülüğü: Bireysel Emeklilik Sistemine Çalışanını Dahil Etmesi

Çalışanların İşverenleri Aracılığı ile Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda özel sektörde çalışanların katkı payı tutarı ücretinden kesilerek emeklilik şirketine aktarılacaktır. Sisteme dahil edilecek çalışanın 45 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir. Yönetmelik, otomatik emeklilik sisteminin yürürlüğe girişini istihdam sayısına göre kademeli olarak [...]

2017-01-24T11:03:51+03:00Blog|

Herkesin İnterneti Kendine

10.01.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nin bazı hükümlerinde 04.01.2017 tarihinde yayımlanan değişiklik yönetmeliği uyarınca birtakım değişiklik ve eklemeler yapılmıştır. Değişikliğe uğrayan ve dikkat çeken maddelerden biri ise 27. maddeye 7. fıkra olarak eklenen elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin reklamlara dair getirilen düzenlemedir. Reklamda internet hızının veya kapsama alanının belirtilmesi durumunda; [...]

2017-01-24T11:03:04+03:00Blog|

Elektronik Ticaret: Nimet mi? Külfet mi?

Günümüzde hayatımızın adeta bir parçası haline gelen online alışveriş sitelerinin büyük bir bölümü 26/08/2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcılar ve Aracı Hizmet Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik kapsamında “Aracı Hizmet Sağlayıcısı” statüsündedir. Aracı Hizmet Sağlayıcıları alıcı ve satıcı arasında satım işleminin yapıldığı elektronik ticaret pazar yerlerini işleten tüzel veya gerçek kişilerdir. Aracı Hizmet Sağlayıcıların yükümlülüklerinin [...]

2017-01-23T22:03:39+03:00Blog|
Go to Top