10.01.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin bazı hükümlerinde 04.01.2017 tarihinde yayımlanan değişiklik yönetmeliği uyarınca birtakım değişiklik ve eklemeler yapılmıştır.

Değişikliğe uğrayan ve dikkat çeken maddelerden biri ise 27. maddeye 7. fıkra olarak eklenen elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin reklamlara dair getirilen düzenlemedir. Reklamda internet hızının veya kapsama alanının belirtilmesi durumunda; vaat edilen hızın veya kapsama alanının altyapı, coğrafi şartlar, şebeke yoğunluğu, kullanılan cihaz, bina konumu gibi etkenlere bağlı olarak değişebileceği bilgisinin ortalama tüketicinin algılayabileceği süre ve biçimde verilmesi zorunlu kılınmıştır.

Ayrıca test veya laboratuvar koşullarında geçerli olan internet hızına tüm tüketicilerin erişebileceği algısının oluşturulması yasaklanmıştır. Sunulan elektronik haberleşme hizmetinde kullanım kotası, hız kotası ve benzeri sınırlamaların bulunması durumunda bu husunda da açıkça belirtilmesi zorunludur.

Getirilen bu düzenleme ile elektronik haberleşme sektöründe birçok etkenin sunulan hizmetin kalitesini etkileyebileceği; bu sebeple her tüketicinin aynı kalitede hizmete erişemeyebileceği bilgisi tüketici ile paylaşılması zorunlu kılınarak; bu konuda tüketicinin aydınlatılması hedeflenmiştir.