ZEYCAN AY

Avukat

  • İş Hukuku
  • Sigorta Hukuku
  • Kira Hukuku

Eğitim

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2020)
Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi (Diploma, 2015)

Üyelik

İstanbul Barosu Avukatı

Biyografi

Zeycan AY, 2020 yılı Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Çalışma hayatına büyük ölçekli bir hukuk bürosunun sigorta hukuku departmanında, sigorta şirketlerine danışmanlık ve hukuki yardım veren bir hukuk bürosunda avukatlık stajını yapmak sureti ile başlamış; sigorta mevzuatından doğan tüm davalar ile sigorta sözleşmeleri kapsamında meydana gelen uyuşmazlıklarla trafik kazaları veya maddi hasarlı kazalarda ölüm ve yaralama meydana gelmesi durumunda oluşan maddi ve manevi zararların tazmininden kaynaklanan ihtilaflar olmak üzere sigorta uyuşmazlıklarına ilişkin her alanda ve bu alanda doğacak icra takipleri konularında tecrübe kazanmıştır.

Mesleki kariyerinde özellikle; sigorta hukukundan doğan cismani zararların tazmini, değer kaybından doğan tazminatlar konusunda yoğunlaşmıştır. Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde işçi-işveren arasında doğan uyuşmazlıklar ile kira hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar üzerine bilgi birikimi edinmiş olup; hali hazırda tüm bu uyuşmazlıklara dair dava sürecinin yürütülmesi ve icra takibi aşamalarında hizmet vermektedir.