Çalışanların İşverenleri Aracılığı ile Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda özel sektörde çalışanların katkı payı tutarı ücretinden kesilerek emeklilik şirketine aktarılacaktır. Sisteme dahil edilecek çalışanın 45 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir.

Yönetmelik, otomatik emeklilik sisteminin yürürlüğe girişini istihdam sayısına göre kademeli olarak belirlemiştir.

Çalışan sayısı;

1000 ve üzere olan işyerlerinde 1/1/2017 tarihinden itibaren,

250-1000 arası işyerlerinde 1/4/2017 tarihinden itibaren,

100-250 arası işyerlerinde 1/7/2017 tarihinden itibaren,

50-100 arası işyerlerinde 1/1/2018 tarihinden itibaren,

10-50 arası işyerlerinde 1/7/2018 tarihinden itibaren

5-10 arası işyerlerinde 1/1/2019 tarihinden itibaren

otomatik olarak devreye girecektir.