About İdil Bora Kepir

This author has not yet filled in any details.
So far İdil Bora Kepir has created 19 blog entries.

Kar Payı ve Kar Payı Avansı Dağıtımında Getirilen Yeni Düzenlemeler

31.03.2020 tarihli Ticaret Bakanlığı’nın (“Bakanlık”) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (“TOBB”) ilettiği 31.03.2020 tarihli yazıda, sermaye şirketlerinin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin gerçekleştirecekleri genel kurulda, geçmiş yıl kârlarının dağıtıma konu edilmemesi; 2019 yılı net dönem karının en fazla % 25’inin dağıtılması; 2020 yılında yönetim kuruluna kar payı avansı dağıtımı yetkisi verilmemesi yönünde bilgi vermişti. Bakanlığın [...]

2020-05-21T10:27:31+03:00Blog|

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Tarafından 15.04.2020 Tarihinde Yayımlanan Kararlar

• Kişisel Verileri Korunması Hakkında Kanunu’nun (“KVKK”) yürürlüğe girmesinden önce işlenmiş kişisel verinin, KVKK’ya uygun hale getirilmemesi ve ilgili kişinin açık rızası olmadan işlenmeye devam edilmesi KVKK’ya aykırıdır. (06.02.2020 tarihli, 2020/103 sayılı karar) Karara konu olay, ilgili kişinin hesap açtırmak için bankaya başvurduğunda, daha önce aynı bankanın başka bir ildeki şubesinde kendi adına açılmış bir [...]

2020-04-28T22:00:40+03:00Blog|

7244 Sayılı Kanun ile İşçi-İşveren İlişkilerine Getirilen Yeni Kurallar

COVID-19 salgın hastalığının özellikle ekonomik ve sosyal etkileri göz önüne alındığında, yaşanılabilecek olumsuz durumların önüne geçilebilmesi, hak kayıplarının önlenebilmesi amacıyla her geçen gün yeni bir düzenleme getirilmektedir. Bu kapsamda 16 Nisan 2020 tarihinde TBMM nezdinde kabul edilen 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik [...]

2020-04-21T16:33:04+03:00Blog|

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Tarafından 02.04.2020 Tarihinde Yayımlanan Kararlar

• İşverenin çalışanın whatsapp yazışmalarını hukuka aykırı olarak elde etmesi Türk Ceza Kanunu kapsamında değerlendirilmelidir. (16.05.2019 tarihli, 2019/138 sayılı karar) Karara konu olayda şikayetçi bir şirket çalışanıdır. Çalışan kendisine ait Whatsapp yazışmalarının, çalıştığı şirketin sahibi tarafından hukuka aykırı bir şekilde elde edilmesi ve 3. kişilerle paylaşılması hususlarını ileri sürerek Kurul’a başvuruda bulunmuştur. Kurul tarafından yapılan [...]

2020-04-14T14:55:08+03:00Blog|

COVID-19 Mücadelesinde Kişisel Veri Koruma Kurumu’nun Kamuoyu Duyurusu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 27 Mart 2020 tarihinde COVID-19 ile ilgili kamuoyu duyurusu yapıldı. Kurum, COVID-19 ile mücadele sırasında kişisel sağlık verilerinin ne şekilde işlenebileceğine ilişkin Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ışığında bilgilendirme gerçekleştirdi. Kurum, aynı zamanda, COVID-19 virüsünün çalışan-işveren ilişkisine olan etkisine dair soru-cevap şeklinde açıklamalarda bulundu. Bu yazımızda [...]

2020-04-06T14:18:13+03:00Blog|

COVID-19, Yargıda Süreleri Durdurdu. 7226 sayılı Torba Yasa ile Getirilen Değişiklikler:

Ülkemizde de görülmekte olan pandemi niteliği taşıyan COVID-19 hastalığının, özellikle ekonomik ve sosyal etkileri göz önüne alındığında yaşanılabilecek olumsuz durumlar kapsamında, TBMM nezdinde Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi görüşülerek 25 Mart 2020 tarihinde kabul edilmiştir. Bu doğrultuda 26 Mart 2020 tarihli ve 31080 sayılı (mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7226 Sayılı Bazı [...]

2020-04-02T16:33:54+03:00Blog|

COVID-19’un Kira Sözleşmelerine Etkisine Dair Değerlendirmeler

Kira sözleşmesi, Kiraya Verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını Kiracıya bırakmayı, Kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Kira sözleşmesi, Türk Borçlar Kanunu (“TBK”)’nun 299. – 378. maddeleri arasında düzenlenmiş olup, tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmedir. Bu doğrultuda Kiraya Verenin, kiralananı Kiracıya kullanıma elverişli bir şekilde teslim etme [...]

2020-04-01T15:34:45+03:00Blog|

Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgını Kapsamında İşçi – İşveren İlişkilerine Dair Değerlendirmeler

Dünya Sağlık Örgütü tarafından Yeni Koronavirüsünün pandemi olarak ilan edilmesi ile birlikte tüm Dünya bu hastalığa karşı ciddi anlamda mücadele vermektedir. Hastalık insan sağlığı yönünden yüksek bulaşıcılığı, aşısının ya da özel ilacının henüz geliştirilememiş olması sebebiyle önemli bir tehdit oluşturmaktadır. COVID-19 ülkemizde ilk kez 11 Mart 2020 tarihinde tespit edilmiştir. Ne yazık ki, her geçen [...]

2020-03-26T14:24:33+03:00Blog|

Belirsiz Süreli Kabul Edilen İş Sözleşmelerinde Cezai Şart Hükmünün Geçerliliği Meselesi

Ceza koşulu (cezai şart) borcun ifa edilmemesi ya da eksik ifa edilmesi halinde ödenmesi gereken, asıl borçtan ayrı ve bağımsız bir ekonomik değer taşıyan bir edim olup, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 179 – 182. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Ceza koşulu; borçluyu ifaya zorlamak, borcun ifasını güvence altına almak ve borcun ifa edilmemesinden doğacak zararı önceden [...]

2019-08-02T13:13:53+03:00Blog|

Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelikle Getirilen Yenilikler

21 Haziran 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik, kişisel sağlık verilerine erişim, kişisel sağlık verilerinin gizlenmesi, düzeltilmesi, aktarılması ve imha edilmesi ile veri güvenliğinin sağlanması hususlarına ilişkin kapsamlı ve koruyucu düzenlemeler getirmiştir. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlüğe giren [...]

2019-07-03T11:25:47+03:00Blog|
Go to Top