7499 sayılı Yasa ile Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

Giriş Bu yazımızda, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (“CMK”)’da yapılan düzenlemeler ve önemli değişiklikler başlıklar halinde aşağıdaki şekilde incelenmiştir: Kanun yolları bakımından “gün” olarak belirlenen süreler, “hafta” ve “ay” olarak değiştirilmiştir: 7499 sayılı Kanun ile CMK’da yapılan en önemli değişikliklerden biri, hak arama hürriyetinin etkin kullanılmasını sağlamak amacıyla CMK’da öngörülen kanun yolu başvuru sürelerinin Hukuk [...]