Ticari Davalarda Zorunlu Arabuluculuk Kurumu

19 Aralık 2018 tarihli 30630 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7155 Sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun ile 01.01.2019 tarihinden itibaren ticari [...]

Dövizle Ödeme Yasağında Yapılan Değişiklikler

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair 2018-32/51 Numaralı Tebliğ ile sözleşme bedellerinin döviz cinsi üzerinden veya [...]

Dövizle Ödeme Yasağına Getirilen İstisnalar

Son aylarda para piyasalarında yaşanan ani değişiklikler karşısında Hükümet; piyasaların en az düzeyde zararla atlatmasını sağlamak adına döviz cinsinden veya döviz endeksli sözleşmelerin Türk parasına çevrilmesi için [...]