Sosyal medya üzerinden satış yapmak günümüzde cazip bir ticari faaliyet haline gelmiştir. Özellikle hayatımızın bir parçası halinde gelen instagram; satıcıların görsel zenginliğe sahip bir vitrin; maliyetleri düşüren bir platform ve hedef kitlelerine kolayca ulaşmalarını sağlayan bir sosyal medya ağıdır.

Satıcılar için çok cazip olan bu elektronik platform üzerinden yapılan ticaretin yasal olup olmadığı akla gelebilir. 193 sayılı Gelir Vergisi Usul Kanunu uyarınca gelir elde etme amacıyla ticari faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler; fatura düzenlemek ve vergi ödemekle mükelleftir. Bu durumda instagram üzerinden satış yapan gerçek veya tüzel kişinin sattığı ürünlere dair fatura veya perakende satış fişi düzenlemesi ve ibraz etmesi zorunludur. Ancak vergiden muaf esnaf tanımına giren kişilerin ticari faaliyetleri ile ilgili fatura düzenleme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Vergiden muaf esnaf faaliyeti, Gelir Vergisi Kanunu madde 9’da ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Bu düzenleme uyarınca işyeri açmaksızın her türlü dikiş nakış işleri, el yapımı geleneksel yiyecekler; kendi ürettiği ürünleri satma koşuluyla el dokuma işleri, çanak çömlek yapımı gibi el işine dayanan ve benzeri (meslek tanımları için bkz. m.9) mesleki faaliyetlerde bulunan kişilere vergi muafiyeti getirilmiştir. 9. maddede düzenlenen bu faaliyetleri yürüterek instagram üzerinden satış yapan kişilerin öncelikle bağlı bulundukları vergi dairesinden Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi temin etmeleri gerekmektedir. Elde ettiği gelirleri resmileştirmeksizin faaliyette bulunan kişilerin Maliye Bakanlığı tarafından idari para cezalarına maruz kalma riski bulunmaktadır.