Riskli Yapıların Tespiti ve Deprem Riskinde Yapı Sahibinin Sorumluluğu

Giriş İşbu bilgi notunun konusunu, ülkemizin bir afet ülkesi olması sebebiyle afet riskine karşı yapılan kanunî çalışmalardan en önemlisi olarak söyleyebileceğimiz 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun (“Kanun”) ve 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği (“Uygulama Yönetmeliği”) kapsamında riskli yapıların tespit süreci ile depremde yapı malikinin sorumluluğu oluşturmaktadır. Riskli Yapı Kavramı Kanun’da riskli [...]