23.03.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve yürürlüğe giren “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar” başlıklı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca belli bir iş hacmini aşan ihracatçı firma sahiplerine, ortaklarına veya çalışanlarına 2 yıl süre ile hususi damgalı pasaport (genel bilinen adıyla yeşil pasaport) edinme hakkı tanınmıştır.

Kararın 5. maddesi uyarınca son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı;

 1.000.000 ABD Doları ile 10.000.000 ABD Doları arasında olan firmaların 1 adet
 10.000.000 ABD Dolar ile 25.000.000 ABD Doları arasında olan firmaların 2 adet
 25.000.000 ABD Doları ile 50.000.000 ABD Doları arasında olan firmaların 3 adet
 50.000.000 ABD Doları ile 100.000.000 ABD Doları arasında olan firmaların 4 adet
 100.000.00 ABD Dolarının üzerinde olan firmaların ise 5 adet yeşil pasaport edinme hakkı doğmuştur.

Firmaların ihracat miktarları Ekonomi Bakanlığı’nın resmi dış ticaret istatistikleri uyarınca belirlenir. Yurt içinde serbest bölgeye getirilerek üretim veya işleme faaliyetine tutulmadan doğrudan yurt dışına yapılan satışlar, yukarıda anılan ihracat hesabına dahil edilmez.

İçişleri Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı tarafından birlikte belirlenen talep formu firma yetkilisi tarafından imzalanarak firmanın üyesi olduğu ihracatçı birliğine sunulacaktır.