MERVE DENİZ DİNÇER

Avukat

  • Sigorta Hukuku
  • İş Hukuku
  • Aile Hukuku

Eğitim

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Hukuk Diploması, 2017)
Hacı Zarife Çelebi Aygar Anadolu Lisesi (Diploma, 2012)

Üyelik

İstanbul Barosu

Biyografi

Merve Deniz DİNÇER, sigorta sözleşmesinden ve sigorta hukukundan doğan zarar tazminlerine ilişkin uyuşmazlıklar ile iş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda tecrübe ve bilgi sahibidir.

Merve Deniz DİNÇER, çalışma hayatına Türkiye’de faaliyet gösteren bir sigorta şirketine, danışmanlık ve hukuki yardım veren bir hukuk bürosunda avukatlık stajını yapmak sureti ile başlamış; sigorta mevzuatından doğan tüm davalar ile sigorta sözleşmeleri kapsamında meydana gelen uyuşmazlıklarla trafik kazaları veya maddi hasarlı kazalarda ölüm ve yaralama meydana gelmesi durumunda oluşan maddi ve manevi zararların tazmininden kaynaklanan ihtilaflar olmak üzere sigorta uyuşmazlıklarına ilişkin her alanda ve bu alanda doğacak icra takipleri konularında tecrübe kazanmıştır.

Mesleki kariyerinde özellikle; sigorta hukukundan doğan cismani zararların tazmini, değer kaybından doğan tazminatlar konusunda yoğunlaşmıştır. Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde işçi-işveren arasında doğan uyuşmazlıklar ile miras hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar üzerine bilgi birikimi edinmiş olup; hali hazırda tüm bu uyuşmazlıklara dair dava sürecinin yürütülmesi ve icra takibi aşamalarında hizmet vermektedir.