ALİ UÇAR

Avukat / Ortak

  • Şirketler Hukuku
  • Sözleşmeler Hukuku
  • İş Hukuku
  • İcra ve İflas Hukuku
  • Marka Hukuku

Eğitim

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, LL.M. (2014)
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Hukuk Diploması, 2009)
FMV Ayazağa Işık Lisesi (Diploma, 2004)

Üyelik

İstanbul Barosu

Yabancı Dil

İngilizce

Biyografi

Ali UÇAR, sermaye şirketlerinin genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının yönetimi başta olmak üzere, şirket işleyişi ve yönetimine ilişkin konularda ve çok uluslu şirketlerin ortak yatırım ve ticari sözleşmelerinin düzenlenmesi ve müzakeresi alanında geniş bir tecrübeye sahiptir.

Ali UÇAR, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk alanındaki yüksek lisans eğitimini “Türk Marka Hukuku’nda Sessiz Kalma Yoluyla Hak Mahrumiyeti” konulu tezi ile tamamlamıştır. Çalışma hayatına, alanında yüksek itibarlı bir enerji şirketinin Marmara Bölgesinden sorumlu hukuk bürosunda başlamış olup; ticari uyuşmazlıklardan kaynaklanan davalar ile kurumsal icra takipleri konularında tecrübe kazanmıştır. Askerlik görevini tamamladıktan sonra ise, çok uluslu bir denetim firmasında in-house avukat olarak görev almış; şirket işleyişine ilişkin hukuki süreçler ve şirketin taraf olduğu başta ticari sözleşmeler ve ortak yatırım sözleşmeleri olmak üzere çok kapsamlı sözleşmelerin düzenlenmesi ve müzakeresinde danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmuştur. Bu kapsamda şirketlerin genel kurul ve yönetim kurulu toplantı süreçleri, yabancı iştiraki şirketler ile uyum sürecinin (“corporate compliance”) yürütülmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu başta olmak üzere idari kurum ve otoritelere gerekli başvuru ve bildirimlerin yürütülmesinde uzmandır.

Ali UÇAR, kişisel verilerin güvenliği ve korunmasına dair şirketler başta olmak üzere kurumların uyum süreçlerini yürütmekte; kişisel veri güvenliği politikalarının hazırlanması ve veri güvenliğinde oluşabilecek risklere dair danışmanlık hizmeti vermektedir.